Skip Navigation LinksFadderordning

​​​​Fadderordning for elever i videregående skole!

I Upper East Region er det  langt færre ungdommer som går på videregående skole, sammenlignet med den sørlige delen av Ghana. Bare hver åttende ungdom i dette området fullfører videregående skole​​. Årsaker til dette er flere, men det som er avgjørende for svært mange er at videregående skole koster penger. Videregående skoler er som regel internatskoler, og koster årlig rundt 1000 kr per år. I et område der svært mange familier lever under fattigdomsgrensen setter familieøkonomien en stopper for den videre skolegangen. 


I 2009 startet Nong Zoya et prosjekt hvor vi sponser enkeltelever slik at de fikk gå på videregående skole. Siden prosjektets oppstart har 21 elever mottatt vår støtte, 8 elever har fullført videregående skole og 13 elever mottar i dag støtte til videregående skole.


Hvorfor satse på utdanning?

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og er et av de mest effektive verktøyene i kampen mot fattigdom. Utdanning er blant annet med på å øke barns muligheter til en fremtidig jobb, høyere inntekt og et bedre liv.


Hvordan velges elevene?

Elevene blir plukket ut med utgangspunkt i deres økonomiske situasjon som gjør det vanskelig å finansiere videre skolegang, i tillegg til deres gode resultater på skolen. Det legges også vekt på at eleven er motivert til å gjennomføre utdanningen.


Hvem gjør hva?

Bidragene som samles inn gjennom fadderordningen, medlemskontingent og gaver går direkte til prosjektene Nong Zoya driver i Ghana. Vi sender skolepengene til vår lokale koordinator i Ghana, som betaler skolen direkte. Han følger opp elevene og skriver jevnlige rapporter.

 

 

 

​ IMG_0922.jpg
Elever klare for videregående skole!

IMG_5167 (1).jpg
Philip får  stipend for å gå på videregående skole. Han drømmer om å bli journalist.