Skip Navigation LinksMikrokreditt

​​​Mikrokreditt​ordninger til kvinner​​

Nong Zoya sin mikrokredittordning gir små lån til kvinner i Zanlerigu, som på grunn av fattigdom er utestengt fra det finansielle markedet. Slik blir det mulig for dem å skape en sikrere inntekt og en tryggere framtid for seg og familien. Gjennom å ta opp lån får kvinnene mulighet til å utvikle ideer og starte opp mindre virksomheter. 

Noen driver med småhandel og selger kjøpte varer videre, noen dyrker ulike produkter selv,  mens andre igjen foredler sheanøtter til sheasmør, brygger hirseøl,  eller lager mat som de selger videre på det lokale markedet.

 

Hvorfor kvinner?

Grunnene til at kvinner er bedre lånemottakere enn menn er mange. Kvinnene er ofte flinkere til å bruke pengene på en måte som kommer familien til gode. Kvinnelige kredittmottakere skaper større ringvirkninger for resten av familien, og har derfor sterkere utviklingsresultater. Ofte er kvinner mer opptatt av barns helse og utdanning enn menn, og de bruker ikke pengene på seg selv. Å gi kreditt til kvinner styrker dessuten kvinnens økonomiske rolle i familien.​


 

Hvem får lån?

​Det er svært individuelt hvor store lån kvinnene ønsker å ta opp, og størrelsen på lånene kan nok også virke små i norsk standard. Det blir i hovedsak tatt opp lån på 20, 30 og 40 ghanesiske cedi, som vil si fra 100 til i overkant av 200 norske kroner. Dette er nok penger til å få startet opp en virksomhet, samtidig som kvinnene kan klare å betale tilbake innenfor rammene.  De som ønsker å ta opp lån leverer søknad til vår koordinator Assibi David, som vurderer hvem som er aktuelle for ordningen. Søkerne  er gjerne kvinner som allerede er i gang, men som trenger mer kapital, eller kvinner med gode ideer til og planer om hvordan de vil forvalte pengene. Lånet skal betales tilbake innen et år fra utlånsdato, med avdrag hver måned. 

 

Nong Zoya har et mål om at kvinnene og deres familier gjennom mikrokredittordningene skal komme seg ut av fattigdomsspiralen og kunne drive selvstendige virksomheter. Dette byr på flere utfordringer, blant annet fordi kjøpekraften i området er generelt svak. Med lokal kunnskap og samarbeid, og så langt gode resultater, har vi likevel sterk tro på at dette nytter. Mikrolån gjør fattige til ressursmennesker i stedet for at de skal være passive mottakere av utviklingshjelp. 


 

​​Hva er mikrokreditt?
  • Mikrokreditt er små lån til enkeltpersoner eller grupper som ikke blir regnet som kredittverdige hos vanlige banker. 
  • Mikrokreditten er en form for hjelp til selvutvikling, der fattige mennesker får kapital slik at de kan starte sin egen virksomhet. 
  • Lånene som gis er relativt små, og tilbakebetalingstiden er relativt kort.
  • Tilbakebetalingsrate er svært høy (97,5 prosent). 
​​
Vi tilbyr små lån til kvinner som
  • starter opp små virksomheter
  • driver småhandel
  • dyrker egne produkter for salg
​​


IMG_5181 (2).jpg​​
IMG_5594 (1).jpg
Irmelin-Ghana 403_JPG.jpg
IMG_5146 (1).jpg


​​