Skip Navigation LinksOm-oss

​​​​Bakgrunnen for vårt arbeid 

Ghana er på mange måter et velfungerende land sammenlignet med andre afrikanske land. Ghana har stabilt demokrati, er rikt på naturressurser og har en rask økonomisk vekst. ​De har et oppegående ​skolesystem med høy deltakelse. MEN det er bare i deler av landet. Mange mennesker i Ghana får ikke ta del i den økonomiske oppturen, særlig befolkningen i nord. Zanlerigu ligger helt nord i landet, i Upper East Region. Denne regionen ligger langt bak den økonomiske utviklingen som sørlige Ghana har tatt del i. Over 70% av befolkningen ​lever under fattigdomsgrensen, sammenlignet med 11% i hovedstaden Accra i sør. Ressursfordelingen mellom det sørlige Ghana og den nordlige delen av landet er veldig skjev.  I sør er det gode jordbruksforhold, flere naturressurser og eksportartikler som kakao, olje og gull. På savannen i nord er det få naturressurser som kan foredles og eksporteres. Befolkningen livnærer seg av jordbruk, men jordsmonnet er næringsfattig, og avlingene rammes med ujevne mellomrom av  flom og tørke.​ Mange lever uten strøm  og rent drikkevann, og ett av ti barn dør før fylte fem år. Barnearbeid er utbredt og mange barn får ikke skolegang.


Utvikling i nord

Det skjer gradvis en utvikling også i nordlige Ghana, mye på grunn av NGO-arbeid som samhandler direkte med lokalsamfunn og har fokus på bærekraftig utvikling. Nong Zoya er en liten organisasjon, og vi samhandler direkte med lokalsamfunnet i et avgrenset område. I samarbeid med lokale krefter har vi satt i gang en mikrokredittordning for kvinner i området.  Vi fokuserer  

på utvikling gjennom utdanning. Ved å gi barn utdanning får de mulighet til å endre sin livskvalitet og til å få et bedre liv. Selv om skolen er gratis, er det flere utfordinger for skolebarn i Zanlerigu og ellers i regionen. Skolene er ​enkle og mangler utstyr. Elevene må selv sørge for skoleuniform og skolesaker. Nong Zoya ønsker å bidra til at barn i Zanlerigu får skolemateriell og utstyr slik at de kan få en tilstrekkelig skolegang og utdanning.


 Samarbeid med lokale krefter

​​Vi har en engasjert og pålitelig koordinator i lokalsamfunnet, Assibi David Nagbila (bildet). Han er født og oppvokst i landsbyen Zanlerigu, og har selv vært elev på den lokale skolen. ​​​Han er utdannet lærer og jobber som lærer på landbruksgymnaset. Assibi  David har mye kunnskap om utviklingsarbeid, og sørger for gjenomføringen av prosjektene vi setter i gang. Vi planlegger prosjektene sammen med både Assibi og andre aktører i lokalsamfunnet. Vi har lokalkunn​skap både gjennom Assibi, og gjennom langvarig tilknytning til landsbyen. Fordi vi har en god koordinator har vi muligheten til å gjøre en forskjell for mange.​​​​​​

Irmelin-Ghana 333 (1).jpg 

Assibi David Nagbila 
- vår prosjektkoordinator i Zanlerigu.
​​

​”Jeg kom i kontakt med landsbyen Zanlerigu under et studieopphold i Ghana i 1997, og har siden da besøkt Zanlerigu jevnlig. Jeg har møtt fantastiske mennesker der som lever jordnære og fine liv, men som også er fanget av fattigdommens beinharde utfordringer

Min mann vokste opp i denne landsbyen og har familie der. Dette gir oss både bakgrunnskunnskap og en unik mulighet til direkte kontakt og innflytelse i lokalsamfunnet. Dermed ble Nong Zoya opprettet.” 

Marianne Adonaba (leder i Nong Zoya)154_5496 kopi.jpg​​

Les mer om Zanlerigu og hverdagen der.

 

 


 
​​​Kontakt oss! 
post@nongzoya.no
916 84 519

 
Nong Zoya
Vilhelm Bjerknes vei 72
5081 Bergen

 
​​​

 IMG_20160611_100348.jpg​​​

Styret i Nong Zoya: 

Marianne T. Adonaba (leder)

Mia Farstad (nestleder)

Eliane Svendsen (kasserer)

Irmelin Kaland (sekretær)

Svein Gunnar Sjøtun (PR-ansvarlig)

Celine Fjellbakk Amatucci (styremedlem, permisjon til november 2016)

 Org.nr: 991 966 196  ​

 

Takk til alle som bidrar! 

 ​​

Spesielt takk til: 

Jon-Inge Paulsen – design av logo

Litle Sotra Sanitetsforening – økonomisk støtte

Hennie Andersen og Erling Valtyrson 

– donasjon av billedkunst til utlodning

Unni Svangtun (www.usillustrasjon.com) 

- design av flotte kort 

Alle som bidrar med gevinster til lotteriene våre.


​​