Skip Navigation LinksSkolegang

​​​​​​​Skolegang for barn og unge  

Midler fra Nong Zoya går til utstyr og opprustning av den gamle landsbyskolen i Zanlerigu. Det er en offentlig skole, men de mangler det meste av utstyr til å drive undervisning. Selv om skolegangen er gratis, må elevene selv sørge for skoleuniform, bøker og skrivesaker, noe som er vanskelig for veldig mange. Nong Zoya støtter derfor elever med skolemateriell slik at de får gå på skole. Gjennom våre skolemateriellpakker får flere barn muligheten til skolegang. Vi har også stipendordninger for elever i videregående skole. ​

                        ​

​Utstyr og opprustning av skolen 

Zanlerigu School er en offentlig skole med ca 1.150 elever. Disse er fordelt på førskole (3-6 åringer), barneskole (1.-6. klasse) og ungdomsskole (7.-9. klasse). I hver klasse er det mellom 50 og 70 barn. Skolen er fra 1957 og har mange klasserom med tavle og pulter. Utover dette hadde skolen svært lite utstyr til undervisningen. Nong Zoya ønsker å gjøre noe med dette for å bedre forutsetningene for undervisningen. Siden oppstarten i 2007 har Nong Zoya sørget for utstyr og opprusting av skolen. Vi har bidratt med blant annet fotballer, volleyballer, fotballmål og volleyballnett, små håndtavler som førskolebarna bruker til å skrive på, fargeblyanter, tavler, lærebøker, kladdebøker. Et av de større prosjektene har vært å bygge et bibliotek til skolen. Vi har innredet et av klasserommene til å bli bibliotek. Her er det bygget hyller, bord og stoler, og hyllene er fylt med bøker. Klasserommene er malt og dekorert med pedagogiske illustrasjoner, og klasserommene har fått whiteboard tavler 

 

Direkte støtte til skolebarn 

Selv om skolegang er gratis i Zanlerigu, er det likevel vanskelig for mange å kjøpe skolemateriell til sine barn. Vi gir derfor direkte støtte til skolebarn gjennom salg av ”skolemateriellpakker” som er øremerket til dette prosjektet. For 100 kroner kan vi kjøpe skoleuniform, ryggsekk, skrivebøker, penner, blyant og viskelær til en elev ved skolen. Vår prosjektkoordinator, sammen med rektor og lærerne ved skolen, velger ut et antall elever som får skolemateriell for ett år. De siste årene har det vært rundt 150 barn som får skolemateriellpakker fra Nong Zoya, og det rulleres fra år til år. På denne måten er dette prosjektet med å bidra til at flere av barna kan få mulighet til utdanning.​​​

 

Stipendordninger til videre skolegang 

Skoleåret 2009/2010 startet vi et prosjekt med å sponse enkeltelever slik at de får mulighet til videre skolegang etter grunnskolen. Videregående skoler (Senior High School) i Ghana er hovedsakelig kostskoler, og man trenger egenkapital for å kunne gå på disse. I underkant av tusen norske kroner dekker skolepenger for et år – inkludert kost og losji, samt penger til skolebøker og såpe til hygiene og klesvask. Elevene blir valgt ut med utgangspunkt i gode resultater, og at de er i en situasjon som gjør det vanskelig å finansiere videre skolegang. I 2015 staret vi en fadderordning slik at vi kan gi stipend til enda flere. I skoleåret 2015/16 er det totalt 13 elever som er med i ordningen, fordelt på tre årskull.

 

Nong Zoya bidrar med

Skolemateriell til elevene

​​Sportsutstyr og lekeapparater

Opprustning av den lokale skolen​

20080718_IMG_1242 (1).jpg

IMG_1034.jpg

donation_okt2011_3.jpg

Bilde 8.jpg